Manjusri Secondary School

Rank Username Merit Points
1 @Muhammad_Kenz 1
2 @eswc03 1
3 @zero3 1
4 @prestinalee 1
5 @Sourcucumberss 1
6 @stabdab 1
7 @Nyrosiren 1
8 @xLxyx 1
9 @fantasy 1
10 @Khim 1
11 @sunsetgloss 1
12 @ashley.lxy 1
13 @Gyxd 1
14 @maisara_ayub 1
15 @Yan 1
16 @curdiz 1
17 @abcsoup 1
18 @dubiya 1
19 @rafflesstudent 1
20 @olighahaha 1
21 @urauntiemeiji 1
22 @xylattay 1
23 @deonna 1
24 @nthk2510 1
25 @oxy 1
26 @nataciang 1
27 @Gordon 1
28 @NguyenHuynhHarry:) 1
29 @sevendevilz 1
30 @chloepedia 1
31 @totoro123 1
32 @ngzhiyang 1