Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah

Rank Username Merit Points
1 @HazirahHanifar 1
2 @Tsu 1
3 @mvvnna 1
4 @aishahmunirah 1
5 @mvvnnaaa 1
6 @nlyxvh 1
7 @diyanah 1
8 @bokeriinn 1
9 @mairahltff 1
10 @yumnajamal 1
11 @trishhss 1
12 @radenjohannajohari 1